Fysioterapi og Manuellterapi

Ved Nordfjordklinikk1 har vi to manuellterapeutar. Ein manuellterapeut er ein fysioterapeut med vidareutdanning i manuellterapi.

Manuellterapeutar er ekspertar på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeutar undersøker, vurderar og behandlar plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjonar. Dei kan differensialdiagnostisere, det vil sei skille mellom sjukdomar i muskel- og skjelett og andre farlege sjukdommar med same symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til spesialist. Som del av behandlinga kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du treng ikkje henvisning frå lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeut kan også sjukmelde.

Kva gjer ein manuellterapeut?

Undersøkelse
Manuellterapeuten gjennomfører ein grundig fysisk undersøkelse for å kunne stille ein klar diagnose for årsaka til smertene. Vanlegvis tar ein undersøkelse mellom 40-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig for å finne årsaka til smerte, henvisar manuellterapeuten til røntgen/MR eller spesialist.

Behandling
Manuellterapeuten gir råd om korleis du skal forholde deg til plagene dine og instruksjon om kva du kan gjere sjølv. Manuellterapeuten kan gi deg smertelindrande behandling og behandling som normaliserer muskel- og skjelettfunksjonane. Til dette brukast ulike behandlingsteknikkar: å løyse ledd som har låst seg (manipulasjon), strekkbehandling (traksjon), massasje, tøyninger, avspenning, rygg- og nakkeskule. Spesielt for manuellterapeuter er at dei i tillegg til dei manuelle behandlingsmetodane kan gi målretta behandling som tar sikte på å trene opp pasientanes reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.

Utdanning
Manuellterapeutar har enten
a) eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeutar ved norsk universitet eller tilsvarande utdanning, eller
b) har godkjenning for bruk av manuellterapitakst A8 og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning.

I begge tilfeller har manuellterapeuten i tillegg særskilt opplæring i trygdefaglege emner.
Det tar sju år å bli utdanna som manuellterapeut.

Opptakskrav til utdanningen:

 • 4 år utdanning i fysioterapi (3 år på høgskule+1 år turnustjeneste).
 • 1 års praksis
 • Forskningsmetode (tilsvarende 9 studiepoeng).

Manuellterapiutdanninga er eit to års masterstudium på heiltid ved Universitetet i Bergen. Yrket har vore praktisert i Norge sidan ca 1950 og NAV gir refusjon ved behandling.

Kor tilbys manuellterapi?
Det finnast manuellterapeutar i alle landets fylker, dei arbeider

 • I kommunehelsetjenesta (privat praksis)
 • På sykehus.
 • På rygg- og smerteklinikkar.
 • I forskning og fagutvikling.
 • I støtteapparatet til idrettslandslag.

Kva pasientar behandlar ein manuellterapeut?
Manuellterapeuten behandlar smerter i muskler og ledd i heile kroppen, for eksempel:

 • Hodepine, svimmelheit, øyresus. Kjeveplager
 • Nakke- og – skulderplager
 • Armplager: tennis- og golferalbue. Slitasjegikt i håndledd og fingerledd. Seneskjedebetennelser. Carpaltunnelsyndrom
 • Ryggplager: lumbago, isjias
 • Bekkenplager: bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
 • Hofteplager: slimposebetennelse, slitasjegikt
 • Kneplage: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt
 • Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader
 • Fotplager: Akillessenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter

Våre terapeutar står klare til å behandle deg. Bestill time på tlf. 57 86 18 52