Prisar

Ved bestilt time som ikkje benyttast, dvs. dersom du uteblir uten varsel eller avbestilling seinare enn 24 timar før avtalt tid, kan du avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling. Du har rett til kvittering for det beløpet du har betalt.

Lovdata om taushetsplikt finner du her.

Prisar manuellterapi

Gjeldande frå 1.juli 2022 til 30.juni 2023

Eigenandelar som inngår i frikortgrunnlaget
Undersøkelse kr. 185
Behandling, manuellterapi inntil 20 min. kr. 177
Tillegg for behandling ut over 20 min., pr. påbegynde 10 min. kr. 64
Trening i grupper
Inntil 30 min. kr. 59
Inntil 60 min. kr. 102
Inntil 90 min. kr. 147
Anna som ikkje inngår i frikortgrunnlaget
Utskrift av journal kr. 85
Ekspedisjonsgebyr ved sending av henvisning, rekvisisjon ol. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten kr. 59
Ultralydveiledet kortisoninjeksjon kr. 800
Ultralydveiledet hyaluroninjeksjon frå kr. 2600
Ultralydveiledet ACP/PRP injeksjon kr. 2600
Treningstrikk kr. 50
Tape kr. 50

Prisar Kiropraktor

1. konsultasjon kr.  650
Behandling kr.  430

Prisar Fotpleie

50 min.  kr. 650

Prisar Fysioterapi

Undersøkelse inntil 30 min  kr. 185