Prisar

Ved bestilt time som ikkje benyttast, dvs. dersom du uteblir uten varsel eller avbestilling seinare enn 24 timar før avtalt tid, kan du avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling. Du har rett til kvittering for det beløpet du har betalt.

Lovdata om taushetsplikt finner du her.

Prisar manuellterapi

Gjeldande frå 1.juli 2017 til 30.juni 2018

Eigenandelar som inngår i frikortgrunnlaget
Undersøkelse kr. 170
Behandling, manuellterapi inntil 20 min. kr. 160
Tillegg for behandling ut over 20 min., pr. påbegynde 10 min. kr. 58
Trening i grupper
Inntil 30 min. kr. 55
Inntil 60 min. kr. 97
Inntil 90 min. kr. 138
Anna som ikkje inngår i frikortgrunnlaget
Utskrift av journal kr. 85
Ekspedisjonsgebyr ved sending av henvisning, rekvisisjon ol. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten kr. 59
Ultralydundersøkelse kr. 200
Ultralydveiledet kortisoninjeksjon kr. 650
Ultralydveiledet hyalauroninjeksjon frå kr. 1800
Ultralydveiledet ACP/PRP injeksjon kr. 2600
Hygienetillegg kr. 50
Treningstrikk kr. 50
Tape kr. 50

Prisar Ortoped

Undersøkelse kr. 1200
Kontroll/oppfølging etter behandling kr. 600

Prisar Kiropraktor

1. konsultasjon kr.  550
Behandling kr. 400

Prisar Massør

30 min. kr. 300
60 min. kr. 600