Trykkbølgebehandling/ESWT

Radial trykkbølgebehandling (rESWT) er ein fysikalsk behandling som blir brukt ved langvarige seneplager og smertetilstander i muskel- og skjelettsystemet. Trykkbølgebehandling har dokumentert effekt på kroniske senelidelser. Behandlinga består av å sende ei rekke høyenergi-lydbølger inn i skadd vev. Dette er med på å sette i gang tilhelingsprosessen og legge til rette for at kroppen kan legge ned friskt vev.

DEI VANLEGASTE PLAGENE VI BEHANDLAR ER:

Skulder: Kalkskulder og supraspinatus-tendinose

Hofte: Trochanter-tendinose

Albue: Tennisalbue, musearm og golfalbue.

Kne: Jumper’s knee/hopperkne og runner’s knee/løpekne

Legg: Akilles-tendinose og beinhinnebetennelse.

Fot: Plantar fascitt/fasciose og hælspore

KVA KAN BEHANDLAST MED TRYKKBØLGER?

Trykkbølgebehandling blir mest brukt på seneplager og smerter i skulder, albue, hofte, kne, Akilles-sene og fotsåle. Tilstandane oppstår ofte som følge av over- og/eller feilbelastning over tid.

KORLEIS FØREGÅR BEHANDLINGA?

Du vil først få ei grundig undersøking av fysioterapeut eller kiropraktor. Basert på funna frå den kliniske undersøkinga, vil trykkbølga bli applisert på det skadde området. Sjølve behandlinga er rask, og tar frå 4 til 8 minutt. Behandlinga kan kjennast ubehageleg, men det er sjeldan nødvendig med smertestillande etterpå. Den har ingen biverknader, men hard fysisk aktivitet av det behandla området skal unngåast i 48 timar etter behandling.

Avhengig av djupne på struktur og området som er skadd bestemmer terapeuten kva trykkbølge-apparat som er best for deg.

KOR OFTE OG KOR MANGE BEHANDLINGAR ER NØDVENDIG?

Behandlinga blir utført 1 gong i veka og det er vanleg å oppnå smertelindring i løpet av 3 behandlingar. Ein har som oftast 3-5 behandlingar, og ho blir gjord i kombinasjon med annan fysioterapeut- eller kiropraktorbehandling og dessutan opptrening av skadd struktur.

KONTRAINDIKASJONER OG TING DU BØR TA OMSYN TIL:

Hjarte og sirkulasjonsforstyrringar

Graviditet eller kreft

Sterke blodfortynnande medisinar

Ingen kortisoninjeksjon seinare enn 2 veker før behandling.  Dette er noko avhengig av struktur og område som har vorte injisert.

Ta kontakt med klinikken vår for å diskutere problemstilling.

Våre terapeutar står klare til å behandle deg. Bestill time på tlf. 57 86 18 52